Saateks

Väimela 8-klassilise Kooli almanahh «Lapsemaa», mis on pühendatud kooli 100. aastapäevale, on endiste ja praeguste õpilaste ühendajaks.

Sajandi jooksul on tööka Väimela rahva noored omandanud oma koolis algteadmisi; kool on olnud ümbruskonna rahvale ka kultuurilise elu keskuseks.

Sajandi teisel poolel on juurde saadud avaramad ja ilusamad ruumid uue koolimaja ja selle juurdeehituse näol, kuid sümboolsena seisab edasi põlispuude all vana armas koolimaja, kus möödusid ka minu esimesed kooliaastad. Sõjajärgsetel aastatel olin Väimela koolis viis aastat õpetajaks.

Haridustee esimesel astmel on oma kordumatu omapära: esimesse klassi tullakse põlvepikkustena, aga hüvasti jäetakse kooliga noorukitena. Kui elatud aastad on muutnud need ajad mälestusteks, alles siis tunned, et möödas on midagi kallist. Almanahhi lugedes teed matka nagu oma kooliaega. Selles eas on omane kirjutada noorusliku hooga. Tänapäev on almanahhi autoritele pakkunud omaloominguks rikkalikku materjali.

Endised Väimela õpilased ja õpetajad tunnevad kahtlemata suurt rõõmu, et kodukool on edasi arenenud eeskujulikuks nõukogude kooliks hea spordibaasi ja korrastatud ümbrusega. Oleme tänulikud, et meie ja meie järglaste kätega rajatud koolipark on hoolitsetud ja suureks ning kauniks kasvanud.

Teisel sajandil muutugu Väimela kool veelgi avaramaks ja kaunimaks, kooli õppe-kasvatustöö veelgi mitmekülgsemaks ning sügavamaks.

Almanahh «Lapsemaa» kutsugu koolikella helinana oma lapsi Väimelasse, olgu innustajaks edaspidistele kirjanduslikele katsetustele.


KARL SAVI,

Võru Rajooni TSN TK Haridusosakonna juhataja.

Illustratsioonid

Liiliad. Anne Leola - 1970. a. lõpetaja.
Sõbrad. Helle Vaher. III klass.
Sõpruslaev. Ave Änilane. III klass.
Sügis. Helle Vaher. III klass.
Sügismeeleolu. Mati Rammul. V klass.